Συνεχίζουν Να Ανεβαίνουν Οι Τιμές Των Κατοικιών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέφερε ότι οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται το τέταρτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων.

Παρά τη μικρή μείωση της ζήτησης, οι τιμές αυξήθηκαν σύμφωνα με τα δεδομένα πωλήσεων από το κτηματολόγιο.

Η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια μειώθηκε λόγω αυξημένων επιτοκίων. Η σταθερότητα στις τιμές δομικών υλικών και η ζήτηση από ξένους αγοραστές οδήγησαν σε πιο μέτριες αυξήσεις του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ).

Το τμήμα κτηματολογίου ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό ετησίως το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Το 2023, η αξία και ο αριθμός συναλλαγών σε κατοικίες μειώθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με το 2022 λόγω αυξημένων επιτοκίων και λιγότερων εγκρίσεων στεγαστικών δανείων. Η ζήτηση για διαμερίσματα ξεπέρασε αυτή για σπίτια, λόγω προτίμησης για μικρότερα ακίνητα.

Η περιορισμένη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση συνέβαλε στην αύξηση του ΔΤΚ. Ο αριθμός των αδειών οικοδομής το 2023 αναμένεται να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, μειώνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,3%, με τις τιμές των σπιτιών να αυξάνονται κατά 1,8% και των διαμερισμάτων κατά 3,2%. Ετησίως, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,3%, με τις τιμές διαμερισμάτων να αυξάνονται κατά 12,7% και των σπιτιών κατά 5,7%.

Όλες οι επαρχίες είδαν αυξήσεις στις τιμές κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023: Λευκωσία (1,5%), Λεμεσός (3%), Λάρνακα (2,5%), Πάφος (2,7%) και Αμμόχωστος (2,1%).

Οι ετήσιες αυξήσεις στους Δείκτες Τιμών Ακινήτων ήταν: Λευκωσία 5,1%, Λεμεσός 10,7%, Λάρνακα 11%, Πάφος 8,3% και Αμμόχωστος 9,5%. Οι τριμηνιαίες τιμές των σπιτιών αυξήθηκαν σε όλες τις επαρχίες: Λευκωσία 1,5%, Λεμεσός 2,5%, Λάρνακα 1,2%, Πάφος 1,7% και Αμμόχωστος 1,4%.

Πηγή: Cyprus Property News

Compare listings

Compare