Ποια θα είναι η πορεία των ενοικίων και των τιμών πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών το 2024;

Δεν προβλέπεται μείωση στις τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών το 2024, ούτε πτώση στα ενοίκια, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών στην Λευκωσία, όπως αναφέρει ο «Φ» από το γραφείο Δανός και Συνεργάτες (λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τοποθεσία, θέα, ηλικία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των ακινήτων), αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα του 2023 και των προηγούμενων δύο ετών, δηλαδή στα €3.000 με €4.500 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, η μέση τιμή πώλησης για διαμερίσματα και κατοικίες παραμένει σταθερή από το 2020 και μετά, υπολογιζόμενη στα €3.000 με €4.000 ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς να παρατηρούνται αλλαγές ανά έτος. Στην Λεμεσό, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το γραφείο Δανός, το 2024 οι τιμές πώλησης για διαμερίσματα και κατοικίες αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2023, δηλαδή στα €4.000 με €5.500 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αναλύοντας τις τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώνουμε σημαντικές μεταβολές. Το 2020 και 2021, για παράδειγμα, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαινόταν από €3.500 έως €6.000, ενώ το 2022 η τιμή ήταν μεταξύ €3.500 και €5.000. Όσον αφορά τις προβλέψεις για τις επόμενες αυξήσεις στις τιμές, φαίνεται ότι οι πόλεις της Λάρνακας και της Πάφου είναι αυτές που αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση στις τιμές πώλησης.

Στην Λάρνακα, το 2024 αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών ανά τετραγωνικό μέτρο, φθάνοντας στα €3.500 με €4.000, σε σύγκριση με τα €2.500 με €3.500 του 2023. Όσον αφορά την Πάφο, οι εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν αύξηση στις τιμές, με την πώληση να κυμαίνεται από €2.500 μέχρι €3.500 το τετραγωνικό μέτρο, από τα €2.000 με €3.000 του 2023. Όσον αφορά τα ενοίκια, σύμφωνα με τα δεδομένα του γραφείου Δανός και Συνεργάτες, δεν αναμένονται μεγάλες εκπλήξεις για το 2024, αν και υπάρχουν πόλεις όπου οι τιμές των ενοικίων αναμένεται να αυξηθούν.

Για το 2024, στην Λευκωσία, το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο για διαμερίσματα και κατοικίες προβλέπεται να παραμείνει σταθερό στα €10 με €12, όπως και το 2023. Στην επαρχία Αμμοχώστου, οι τιμές ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο για το 2024 αναμένεται επίσης να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2023, δηλαδή στα €5 με €8.

Στην Λάρνακα, οι τιμές ενοικίων δείχνουν ανοδική τάση για το 2024. Εκτιμάται ότι το ποσό ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο θα κυμανθεί από €8 μέχρι €12, σε σύγκριση με τα €6 με €10 του 2023. Η Λάρνακα είναι η πόλη με την πιο αισθητή αύξηση στις τιμές ενοικίων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Για το 2024, στην Λάρνακα η τιμή ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο έχει ακολουθήσει ανοδική πορεία: Το 2020 και 2021 ήταν €4 με €4,5 το τ.μ, ενώ το 2022 αυξήθηκε στο €4,5 με €5.

Στην Λεμεσό, οι τιμές ενοικίων για το 2024 αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, φθάνοντας στα €15 με €25 το τ.μ, σε σύγκριση με τα €10 ως €15 το τ.μ του 2023. Το 2020 και 2021, οι τιμές ήταν στα €6 με €12 το τ.μ και το 2022 αυξήθηκαν στα €7 με €14 το τ.μ.

Τέλος, στην Πάφο, επίσης προβλέπεται αύξηση στις τιμές ενοικίων για το 2024, αναμένεται να κυμαίνονται από €7 με €12 το τ.μ, από €5 ως €10 το τ.μ το 2023. Το 2020 και 2021, οι τιμές ήταν €6 με €12 και το 2022 αυξήθηκαν στα €7 με €14 το τ.μ.

Πηγή: ‘Φιλελεύθερος΄

Compare listings

Compare