Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος “Ενοίκιο έναντι Δόσης”.

Η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), Ελένη Συμεωνίδου, ανακοίνωσε την πρόθεση του οργανισμού να βοηθήσει τους δανειολήπτες στην εξόφληση των δανείων τους, ειδικά για εκείνους που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα “Ενοίκιο έναντι Δόσης”. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συμεωνίδου τόνισε ότι υπάρχουν κάτοικοι που διαθέτουν ακίνητα από τον ΚΟΑΓ αλλά δεν έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους, γεγονός που τους αποκλείει από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, εάν τα οφειλόμενα ποσά είναι μικρά, θα εξεταστεί η δυνατότητα να επιλυθεί το θέμα, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή τους.

Επισήμανε όμως ότι δεν θα γίνει δεκτή κάθε προσαρμογή για δανειολήπτες με μεγάλα οφειλόμενα ποσά, ακόμη και αν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τέλος, οι περισσότεροι βουλευτές της επιτροπής Οικονομικών χαιρέτησαν την πρόταση, τονίζοντας την ανάγκη για διευκολύνσεις σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Ενοίκιο έναντι Δόσης”.

Σχετικά με το πρόγραμμα “Ανακαινίζω και Ενοικιάζω”, το οποίο η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να υλοποιήσει μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), η κυρία Συμεωνίδου ανέφερε ότι η προετοιμασία της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη και να παραδοθεί στον Οργανισμό στις αρχές Φεβρουαρίου, ώστε να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η κυρία Συμεωνίδου επεσήμανε επίσης ότι όλες οι διαδικασίες του προγράμματος θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην εφαρμογή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση του “Ανακαινίζω και Ενοικιάζω” έχει διατεθεί ποσό ύψους €12.5 εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ.

Η κυρία Συμεωνίδου ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο του 2024 θα αρχίσει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου προσιτού ενοικίου στη Λεμεσό, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Αναμένεται ότι οι οικοδομικές άδειες για το έργο θα εκδοθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι προγραμματισμένη η ανέγερση ενός ακόμη έργου στη Λάρνακα το 2024, ενώ υπάρχουν σχέδια για έργα σε άλλες περιοχές, όπως η Αγλαντζιά, η Παλλουριώτισσα και ο Άγιος Δομέτιος. Ο ΚΟΑΓ σχεδιάζει επίσης τον διαχωρισμό οικοπέδων που θα προσφέρονται σε προσιτές τιμές.

Η κυρία Συμεωνίδου εξέφρασε την επιθυμία του ΚΟΑΓ να δρα ως κύριος φορέας υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους. Ανέφερε επίσης ότι ο ρόλος του Οργανισμού έχει αναγνωριστεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια και ότι συνεργάζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, ανέφερε ότι ο ΚΟΑΓ σχεδιάζει να εκδώσει έναν οδηγό για τις κατοικίες που διαθέτει, με έμφαση στις μελλοντικές ανάγκες συντήρησής τους, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχει η κουλτούρα συντήρησης κτηρίων.

Η πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, τόνισε την ενδυνάμωση του ρόλου του Οργανισμού λόγω της νέας στεγαστικής πολιτικής που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΚΟΑΓ συμμετέχει ενεργά σε πολλά από τα προγράμματά του. Εκτίμησε ότι ο ΚΟΑΓ θα καταστεί κεντρικός φορέας για όλα τα στεγαστικά σχέδια.

Σε ό,τι αφορά τα έργα του ΚΟΑΓ, η κ. Κούσιου Χατζηδημητρίου ανέφερε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για την προσεκτική έρευνα και επιλογή των τοποθεσιών που θα κατασκευαστούν τα νέα έργα, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και διεξάγοντας πανκοινοτικές συσκέψεις.

Επιπλέον, σχολίασε την ποιότητα των κατασκευών, αναφέροντας ότι παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις, γίνονται προσπάθειες για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή της.

Βουλευτές της Κυπριακής Βουλής εξέφρασαν την ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της χώρας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, τόνισε τη σημασία του ΚΟΑΓ ως κεντρικού φορέα στεγαστικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η διασπορά σχεδίων και προγραμμάτων δεν συμβάλλει σε μια αποτελεσματική πολιτική για την παροχή προσιτής στέγης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Οργανισμού για την παροχή στέγης σε πόλεις όπως η Λάρνακα και η Λεμεσός, εκφράζοντας την ελπίδα για επέκταση αυτών των προσπαθειών και σε άλλες περιοχές. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για την υλοποίηση της Ενιαίας Στεγαστικής Πολιτικής υπό την αιγίδα του ΚΟΑΓ, όπως προτείνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Τρυφωνίδης επισήμανε επίσης την ανάγκη για ανάπτυξη κατοικιών από τον ΚΟΑΓ σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, επεκτείνοντας έτσι την προσβασιμότητα σε προσιτή στέγαση.

Για το έτος 2024, ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) προβλέπει έσοδα ύψους €21.166.100 και έξοδα €28.175.374, με προϋπολογισμένο έλλειμμα για το τέλος του έτους στα €9.003.500.

Τα έσοδα αναμένεται να προκύψουν κυρίως από:

  • Εισπράξεις €6.961.000 από πώληση κατοικιών και οικοπέδων.
  • Χορηγία ύψους €12.520.500 για το Σχέδιο «Ανακαινίζω και Ενοικιάζω».
  • Έσοδα €1.000.000 από πρόσθετο συντελεστή δόμησης.
  • Εισπράξεις τόκων €400.600.

Οι δαπάνες του Οργανισμού για το ίδιο έτος αφορούν κυρίως στα εξής:

  • Πληρωμές €12.520.500 για την υλοποίηση του Σχεδίου «Ανακαινίζω και Ενοικιάζω».
  • €3.100.000 για αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων.
  • €2.322.674 για αποδοχές προσωπικού.
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες €8.411.000.

Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2023, που περιελάμβανε έσοδα €7.380.400 και δαπάνες €15.558.015, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός για το ίδιο έτος προβλέπει έσοδα €5.645.600 και έξοδα €11.558.015.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού τον Ιανουάριο 2023 και τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες κατά τη διάρκεια του έτους, ο ΚΟΑΓ αναμένεται να έχει ταμειακό πλεόνασμα €16.012.774 στο τέλος του 2023. Τονίζεται ότι η πώληση κατοικιών και διαμερισμάτων αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων για τον Οργανισμό.

Πηγή: Stockwatch

 

Compare listings

Compare