Οι Κύπριοι Αντιμετωπίζουν Αποκλεισμό Από Την Αγορά Ακινήτων

Οι Κύπριοι αποκλείονται από την αγορά ακινήτων λόγω ανεβασμένων ενοικίων και αυξημένων κοστών κατασκευής και επιτοκίων, με την κυβέρνηση να χρειάζεται να παρέμβει επειγόντως. Παρά την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η τοπική αγορά δυσκολεύεται, με τις τιμές να αυξάνονται σημαντικά. Οι εργαζόμενοι από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και fintech προτιμούν νεότερα ακίνητα, αφαιρώντας τα από την αγορά για Κύπριους με χαμηλότερα εισοδήματα. Η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τη στρατηγική της για την κατοικία, με νέες πολιτικές για να διευκολύνει την ανάπτυξη προσιτών κατοικιών.

Compare listings

Compare