Κατάργηση αδειών σχεδιασμού και κατασκευής για μικρά έργα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να ολοκληρώσει την απλοποίηση του συστήματος ελέγχου ανάπτυξης μέχρι την 1η Ιουλίου φέτος, μέσω ενός πακέτου 22 μέτρων που συμφωνήθηκαν με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ένα από τα κύρια μέτρα είναι η κατάργηση των αδειών αστικού σχεδιασμού και κτιριακών για μικρές αναπτύξεις, ειδικά για σπίτια και κτίρια με έως 12 διαμερίσματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόκτηση ακόμη και απλών αδειών παλαιότερα έπαιρνε μήνες ή ακόμα και χρόνια. Παρόλο που οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί με τον καιρό, οι καθυστερήσεις συνεχίζονταν, στερώντας από τους πολίτες την ευκαιρία να ξεκινήσουν έγκαιρα τις κατασκευές, προκαλώντας κόστη και ταλαιπωρία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος θεωρεί αυτό το πακέτο ως την πιο σημαντική και κρίσιμη αναδιάρθρωση της αδειοδότησης αστικού σχεδιασμού, δηλώνει, «Οι ενέργειες που έχουν ληφθεί θα απαλύνουν σημαντικά το τρέχον μεγάλο πρόβλημα των καθυστερήσεων, το οποίο αποτελεί βάρος για τις αναπτύξεις. Ειδικά με την κατάργηση των αδειών αστικού σχεδιασμού και κτιριακών για μικρές αναπτύξεις και την μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών αρχιτεκτόνων, η ολοκλήρωση ανάπτυξης επιταχύνεται, καθώς κάθε πολίτης μπορεί να προχωρήσει με το δικό του χρονοδιάγραμμα.» Επιπλέον, ο Υπουργός τονίζει την σημαντική αλλαγή που προκλήθηκε από την ψηφιοποίηση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αστικού σχεδιασμού μέσω του Συστήματος “Ιππόδαμος”.

Μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία αναμένεται να μειώσει τις καθυστερήσεις στις αναθεωρήσεις των αιτήσεων, είναι η προκαταρκτική διαβούλευση με υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Νερού, η Αρχή Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η τροποποίηση θεωρήθηκε αναγκαία, διότι σε πολλές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων οφείλονταν σε ελλιπείς υποβολές και στην καθυστερημένη παροχή των απαραίτητων πληροφοριών από τους αιτούντες.

Μέσω του Συστήματος Πληροφοριών “Ιππόδαμος”, οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μειώνοντας τον χρόνο για τις αναθεωρήσεις των αιτήσεων από την Αρχή Σχεδιασμού.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που προκαλούσε καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών αστικού σχεδιασμού ήταν η υποστελέχωση των Αρχών Σχεδιασμού.

Το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, έχει προσλάβει 105 άτομα τα οποία θα εκπαιδευτούν και τελικά θα προσληφθούν στις Οργανώσεις Αυτοδιοίκησης των Επαρχιών. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι προσληφθέντες θα επεξεργαστούν έναν αριθμό εκκρεμών αιτήσεων στους υφιστάμενους δήμους, με τους πρώτους 35 να αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 15 Ιανουαρίου.

Έχει επίσης αποκαλυφθεί ότι διαφορετικές Αρχές Σχεδιασμού και Κτιριακών Εργων εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές κατά την εξέταση των αιτήσεων, με αποτέλεσμα την εκ διαμέτρου διαφορετική διαδικασία, ασυνέπεια και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων.

Για την εξάλειψη των πρακτικών που προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μια ομάδα εργασίας από τα σχετικά Τμήματα και την ΕΤΕΚ βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εγχειριδίου πρότυπων/εξετάσεων που θα ακολουθούν όλες οι Οργανώσεις Αυτοδιοίκησης των Επαρχιών.

 

Πηγή: Cyprus Property News

Compare listings

Compare